Lexicon

Algemeen: gebarentaal


Arbitrair gebaar


Iconisch gebaar


NGT (Nederlandse Gebarentaal)


NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren)
Corpus


Corpus (meervoud: corpora)


Annotatie


Glos


Transcriptie


ELAN


Tier


Lexicon
De mond


Gesproken component


Orale component
De twee handen


Dominante hand (of: sterke hand)


Voorkeurshand


Boei


Spreiding (van de zwakke hand)


Weak drop (twee-handige gebaren met één hand ui...
Fonologie


Parameter (basiselement)


Handvorm